Følgende aktionærer ejer mere end 5 pct. af aktiekapitalen:

  • ATP Private Equity K/S, København
  • Danske Bank A/S, København
  • AKF Invest CPH A/S
  • Lønmodtagernes Dyrtidsfond, København
  • Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland