Direktør Ib Mardahl-Hansen
Ib Mardahl-Hansen er direktør i
Mardahl Consult og finansiel rådgiver
udover at være direktør i Dansk erhvervs-
investering.
Tidligere har Ib Mardahl-Hansen været
Vicedirektør i Danica Liv (90-95), Direktør
i Tryg-Baltica Forsikring (95-02) og Vicedirektør
i Nordea (00-02). Desuden er Ib Mardahl-Hansen
bestyrelsesformand i CAT Invest I A/S og
bestyrelsesmedlem i Dalum Holding A/S.
Ib Mardahl