A/S Dansk Erhvervsinvestering (DEI) har siden etableringen i 1983 haft til formål at investere i danske erhvervsvirksomheder til fremme af produktion, eksport og beskæftigelse i Danmark. Selskabet er i slutningen af 2006 omdannet til en ”closed-end fond” og foretager ikke længere nyinvesteringer.

A/S Dansk Erhvervsinvestering indgik i 2006 en rådgivnings- og managmentaftale med Maj Invest omfattende hele selskabets portefølje.

Vidensressourcer
DEI’s hidtidige medarbejdere blev overflyttet til LD Invest pr. 1. januar 2007. Investeringsrådgivningen varetages af en selvstændig afdeling, Maj Invest Equity, og DEI’s tidligere medarbejdere er nu fuldt ud integreret i denne afdeling. Forretningsgrundlaget for Maj Invest Equity stiller særlige krav til medarbejdernes kompetencer og viden og de nødvendige specialkompetencer er til rådighed for DEI’s investeringsvirksomhed.