Kontakt

A/S Dansk Erhvervsinvestering
c/o Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S

Besøgsadresse:

Gammeltorv 18
1457 København K


Postadresse:

Postboks 93

1003 København K


Tlf.: 33 38 73 00
Fax: 33 38 73 10