Oreco A/S  www.oreco.com 

Oreco A/S udvikler, producerer og markedsfører mobile, turnkey systemer til automatisk spildoliegenanvendelse og tanklagerrengøring i olieindustrien.  

Ejerandel62,84%

Udvikling i selskabet